1. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy przepisy prawa polskiego.
 

2. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. Każda Umowa Sprzedaży jest potwierdzana dowodem zakupu (paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT), która będzie dołączana do Produktu.

SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – SPRZEDAŻ - USŁUGI JAROSŁAW PAWLAK, NIP 6221865397, REGON 251316332, adres: Rogaszyce ul. Kolonia85 63-500 Ostrzeszów, tel. +48 668 481 369, email: projektorykompy@gmail.com

3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy

  • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności

  • płatność przy odbiorze 

W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

4. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

5. Reklamacja z tytułu gwarancji.
Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Okres gwarancji dla poszczególnych Produktów jest określony w opisie produktu i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. W  celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej Kupującemu,    zaleca się, by wypełnił zgłoszenie reklamacyjne znajdujące się na stronie  internetowej http://projektory-elektronika.pl  Reklamowany  towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej  miejscem  zakupu towaru (adres znajduje się na dowodzie zakupu) Wady i usterki ujęte w opisie sprzedawanego towaru nie podlegają reklamacji. Warunkiem uznania reklamacji są nienaruszone plomby gwarancyjne. Przed złożeniem reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Czas na zwrot: 14 dni

Adres do zwrotu znajduje się na dowodzie zakupu (faktura, paragon)

Chcąc zwrócić zakupiony produkt należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Gotowy formularz można pobrać ze strony sklepu.

Powinieneś  odesłać produkt w ciągu 14 dni od dnia przesłania nam oświadczenia o  odstąpieniu od umowy sprzedaży. Gdy otrzymamy od Ciebie zakupiony produkt, zwrócimy niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 14 dni) wszystkie  otrzymane od Ciebie płatności. 


Ponadto, zgodnie z prawem odstępujący od umowy sprzedaży ponosi  odpowiedzialność za zmniejszenie wartości kupionego produktu, jeżeli  korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia  jego charakteru, cech i funkcjonowania. W takim wypadku zwrócimy  odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za zakupiony przez Ciebie produkt.
Pamiętaj również, że zgodnie z prawem konsumenckim niektóre produkty nie  są objęte prawem odstąpienia od umowy bez podania przyczyny  (możliwością zwrotu). Dotyczy to między innymi następujących produktów:

  • produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu  opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze  względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po  dostarczeniu, np. bielizna, szczoteczki do zębów, depilatory, kremy,  podkłady itp.;

  • nagrania dźwiękowe, wizualne jak również gry i  programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta  lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;

  • produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;