POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego projektory-elektronika.pl jest Jarosław Pawlak wykonujący działalność gospodarczą SPRZEDAŻ - USŁUGI JAROSŁAW PAWLAK NIP 6221865397 Rogaszyce 99a 63-500 Ostrzeszów,

2.    Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1.    CEL PRZETWARZANIA. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w przypadku:
a)    rejestracji Konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym Kontem
b)    składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży
c)    zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną
2.    W związku z korzystaniem elektronicznego systemu płatności Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców w celu przekazania danych osobowych do realizacji płatności

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1.    Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1.    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.